Ayurveda

Ayurveda on vanhin tunnettu terveydenhoitojärjestelmä. Se juontaa juurensa Intiaan yli viiden tuhannen vuoden taakse. Nykytietämyksen mukaan se on vanhin säilynyt ja yhä käytössä oleva terveydenhoitojärjestelmä ja on pohjana monille muille järjestelmille. Ayurvedasta haetaan hoitoa, hyvää oloa ja terveyttä. Ayurveda on sananmukaisesti elämän (ayur) tiedettä (veda). Tavoitteena on täydellinen terveys, joka saavutetaan kehon, mielen ja tietoisuuden tasapainolla. Epätasapaino myötävaikuttaa sairauden kehittymiseen.

Kehotyyppi (Dosha)

Ayurvedan mukaan on olemassa viisi elementtiä (maa, vesi, tuli, ilma ja eetteri) ja nämä elementit määrittävät kehotyypin. Jokaisella yksilöllä on erityisiä fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia, jotka erottavat hänet toisista ihmisistä. Kun tuntee doshan toiminnan, pystyy ymmärtämään kuinka aineenvaihdunta toimii, millaisille sairauksille oma keho on taipuvainen ja miten niitä korjata. Ihminen on terve, kun kaikki elementit ovat tasapainossa. Kun niiden välinen tasapaino järkkyy, syntyy sairauksia. Ayurveda auttaa tervettä ihmistä ylläpitämään terveyttä ja sairasta saamaan terveytensä takaisin.

Ayurvedan mukaan pulssissa kulkee informaatio koko kehon toiminnasta ja tilasta ja pulssinluennan perusteella annetaan kullekin yksilöllisiä ohjeita. Täydellisen terveyden voi saavuttaa noudattamalla omalle kehotyypille sopivia elämäntapaohjeita. Tärkeää olisi noudattaa sopivaa ruokavaliota, nukkua hyvin, harrastaa liikuntaa sekä kiinnittää huomiota hengittämiseen. Suositeltavaa on myös joogata ja meditoida. Lisäksi olisi hyvä käydä säännöllisesti Ayurvedisessa hieronnassa.